Oppstilling midtnorsk mesterskap

Søndag ble det avholdt midtnorsk mesterskap i Rosenborghallen. Det kommer bilder og litt film fra dette mesterskapet etterhvert. Først en film . Mesterskapet starter alltid med oppstilling og elevens ed og en liten tale fra mastern, så slik så det ut. God fornøyelse.